| |   Volg ons!

Thermische therapie

Wat is thermische therapie?

Thermische therapie is een behandelingsmodaliteit voor kankerpatiënten waarbij de lichaamstemperatuur van de patiënt wordt verhoogd met het doel het immuunsysteem te versterken, de tumorgroei te remmen en de gevoeligheid van andere behandelingen tegen kanker te verhogen.

Thermische therapie is toxisch voor cellen in een hypoxische en lage pH-omgeving, omstandigheden die specifiek worden aangetroffen in tumorweefsel, als gevolg van onvoldoende bloeddoorstroming 1.

Bijgevolg kan een antikankereffect worden verkregen binnen het koortsbereik met minimale schade aan normale cellen1,2.

Door gebruik te maken van deze effecten, verhoogt thermische therapie de lichaamstemperatuur van de patiënt door uitwendig warmte toe te passen op een gecontroleerde en precieze manier.

Thermische therapie ondersteunt andere kankertherapieën op verschillende manieren:

Door de immuuncellen te activeren.
Warmte heeft het potentieel om het immuunsysteem van een persoon te stimuleren om kanker te helpen bestrijden. Recent onderzoek heeft complexe effecten van temperatuur op immuuncellen geïdentificeerd die de immuunbewaking kunnen versterken 3-7.

Door tumoren te doen krimpen.
Hoge temperaturen hebben ook een direct cytotoxisch effect door het induceren van necrose en apoptose 8,9.

Door de doeltreffendheid van chemotherapie te verhogen.
Warmte verhoogt de permeabiliteit en de bloedstroom in het stroma van de tumor, waardoor de oxidatieve stress (schade) van kankercellen10 en de opname van chemotherapeutica in kankercellen 2,11,12 worden bevorderd. Chemotherapie wordt daardoor effectiever zonder verdere toxische gevolgen voor de patiënt 2,13,14. Dit is aangetoond in vele recente positieve fase III klinische studies voor kanker 15-18.

Door radio-resistente kankercellen te beschadigen.
Warmte remt het herstel van kankercellen van DNA-schade en werkt in op kankercellen die resistent zijn tegen bestraling 19. Radiotherapie en thermische therapie vullen elkaar dus aan in hun werking: bij radiotherapie worden vrije radicalen gevormd die het DNA van de tumorcellen beschadigen, en thermische therapie remt later het herstel ervan 19,20.

Door de doeltreffendheid van de radiotherapie te verhogen.
Thermische therapie verhoogt de gevoeligheid van kankercellen voor bestraling19,21,22 met 1,5 tot 5 maal 23. Aangezien thermische therapie het effect van radiotherapie versterkt, kan de dosis ervan worden verlaagd om de neveneffecten ervan te verlichten zonder de therapeutische effecten te verminderen. Klinische proeven met een combinatie van thermische en bestralingstherapie hebben aangetoond dat thermische therapie de doeltreffendheid van de radiotherapie verhoogt 24-27.

Door vermindering van de pijn en verbetering van de levenskwaliteit.
Thermische therapie kan ook de pijn tijdens de behandelingen aanzienlijk verminderen, waardoor de levenskwaliteit van de patiënt kan verbeteren. Dit effect is onder meer waargenomen in klinische studies bij mensen met metastasen 25,28.

Ondersteuning bij de behandeling van pancreaskanker

Het aanvullende effect van thermische therapie op de standaardbehandeling (zoals chemotherapie en radiotherapie) is aangetoond bij patiënten bij wie pancreaskanker is gediagnosticeerd.

Deze curven tonen het percentage van mensen aan bij wie geen nieuwe tumorgroei of kankeruitzaaiing optrad tijdens of na de behandeling (progressievrije overleving) met CRHT (chemoradiotherapie-hyperthermie) in vergelijking met dat van patiënten die alleen chemoradiotherapie (CRT) ondergingen.

Toevoeging van thermische therapie aan het behandelingsregime van chemoradiotherapie verhoogde de ziekteprogressievrije overleving van de patiënten van 4,9 tot 8,8 maanden. Hun totale overleving nam toe van 9,6 tot 18,6 maanden (Ohguri et al, 2008, Tobata Hospital, Japan).

In totaal werden in 14 klinische studies 395 patiënten met lokaal gevorderde en/of gemetastaseerde alvleesklierkanker geïncludeerd, van wie er 248 thermische therapie kregen. De gerapporteerde respons in drie studies met een controlegroep, was beter voor de hyperthermiegroepen in vergelijking met de controlegroep (chemotherapie en/of radiotherapie)(43,9% vs. 35,3%) (van der Horst et al, 2017, Amsterdam, Nederland).

Preklinische studies

ElmediX heeft een zeer nauwkeurige en  systemische thermische therapie voor therapeutische interventie ontwikkeld.

Het toestel is ontworpen om veilig en efficiënt te zijn als antikankerbehandeling.

Veelbelovende preklinische gegevens tonen de veiligheid en doeltreffendheid van deze methode aan in CAM (kippenembryo model)- en diermodellen, en daarom is een eerste klinische studie bij de mens opgestart.

1) Minipigs

2) Honden

Gezonde minipigs zijn gebruikt om de technische haalbaarheid en de veiligheid van thermische therapie aan te tonen.

De minipig is één van de meest gebruikte grote diermodellen in biomedisch onderzoek vanwege zijn anatomische en fysiologische gelijkenis met de mens.

Evaluatie van de behandelde dieren bracht enkele veranderingen in biochemische bloedparameters aan het licht, maar geen daarvan werd als klinisch significant beschouwd.

De dieren bleven gezond gedurende de gehele procedure en de follow-up periode.

Nadat de veiligheid bij gezonde minipigs was aangetoond, werd de behandeling getest bij een populatie van oudere hondenpatiënten met vergevorderde of uitgezaaide kanker.

Honden vormen een ideaal model voor kanker bij de mens vanwege de histologische, genetische en omgevingsovereenkomsten.

Honden met gevorderde en/of uitgezaaide kanker werden behandeld met thermische therapie in combinatie met een gereduceerde standaardbehandeling.

De evolutie van hun klinische parameters wees op de veiligheid van de behandeling en de verbetering van hun levenskwaliteit.

This site is registered on wpml.org as a development site.